Kansspelvoorwaarden:
Deelnamevoorwaarden van het kansspel „Onweerstaanbaar mooie verhalen“ van JAFRA Cosmetic GmbH und Co. KG
 
1. Organisator van het kansspel „Onweerstaanbaar mooie verhalen“ is JAFRA Cosmetic GmbH en Co. KG, Leonrodstraße 52, 80636 München (hierna te noemen: „JAFRA“).
 
 
2. Deelnamerecht en bepaling van de winnaars
 
Deelnamegerechtigd zijn alle personen die ten minste 18 jaar oud zijn, hun permanente woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland of België hebben en de Facebookpagina of Instagrampagina van JAFRA Duitsland volgen.
 
 
3. Deelname
 
Er kan worden deelgenomen aan het kansspel door als deelnemer een onweerstaanbaar mooi verhaal uit het eigen leven als commentaar onder de post van 9 mei 2021 te schrijven. Voorwaarde voor de deelname is dat de deelnemer in het bezit is van een Instagram-profiel of een Facebook-profiel. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan het kansspel van JAFRA. JAFRA behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren die het kansspel manipuleert of zich niet houdt aan de deelnamevoorwaarden. Er volgt eveneens diskwalificatie indien er sprake is van een gegronde verdenking van een manipulatie of een schending van de deelnamevoorwaarden. De deelname aan het kansspel van JAFRA is kosteloos. De deelnemer hoeft enkel de kosten voor de internetverbinding naar de webpagina's met het spel te dragen. De deelname en de winstkansen zijn onafhankelijk van het al dan niet aanschaffen van producten of de bestelling van services.
 
 
4. Deelnameperiode en prijzen

 Het spel wordt gespeeld op 9 mei 2021 van 08.00 uur t/m 24.00 uur op de Facebook- en Instagram-pagina van JAFRA. De post moet uiterlijk 09 mei, 24.00 uur onder de Facebook- of Instagram-bijdrage van 09 mei als commentaar worden achtergelaten. Als prijs worden 5 (vijf) „Merci Mama Sets“, bestaande uit de Irresistible Story - Eau de Toilette, de Irresistible Story Body Lotion, de Love Cosmetic Case en de ICONIC Full Coverage Lipstick Scarlet ter waarde van € 70,- verloot!

Uitgekozen worden de vijf meest onweerstaanbare verhalen door een JAFRA-jury, bestaande uit medewerkers van de marketing-afdeling van JAFRA.
Een contante uitbetaling van de prijzen is uitgesloten. De winnaars worden na afloop van de deelnameperiode middels direct message op de hoogte gebracht van hun prijs. Ze moeten vervolgens hun volledige contactgegevens (naam, postadres in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland of België ) via dezelfde weg aan JAFRA toezenden. Als dit niet binnen drie dagen gebeurt, behoudt JAFRA zich voor een nieuwe winnaar te trekken en de prijs opnieuw te vergeven. De prijzen worden vervolgens via de post naar het aangegeven postadres in de landen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland of België verzonden.
 
 
5. Bescherming persoonsgegevens
 
Door zijn/haar deelname verklaart de deelnemer ermee akkoord te gaan dat de door hem/haar vermelde gegevens (naam, geboortedatum, adres, e-mail) door JAFRA gedurende de duur van de actie worden opgeslagen en verder worden verwerkt, voor zover dit voor de uitvoering van het spel vereist is. Na definitieve afhandeling van de actie worden de gegevens gewist, tenzij het bewaren ervan wettelijk vereist is. Informatie over je bewaarde gegevens kun je via info@jafra.de opvragen. Bij deze promotion is er geen sprake van enige economische relatie tot Facebook of Instagram. Als je de pagina met het spel via Facebook of Instagram opvraagt, zijn alle daar weergegeven contents op een server van JAFRA gehost. Alle daar verzamelde gegevens worden uitsluitend door JAFRA verzameld, opgeslagen en verwerkt, deze gegevens worden niet aan Facebook of Instagram doorgegeven. Om met JAFRA via Facebook of Instagram in contact te kunnen komen, moet je je bij Facebook of Instagram aanmelden. Hiervoor vergaren, bewaren en verwerken Facebook of Instagram eventueel persoonsgegevens. JAFRA heeft op de wijze, de omvang en de verwerking van deze gegevens geen invloed. JAFRA krijgt van Facebook of Instagram geen persoonsgegevens. De deelnemers hebben het recht op informatie, op correctie of verwijdering, op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens en op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien hebben de deelnemers het recht om verzet aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit. Nadere informatie vind je op: www.jafra.de/datenschutz.
 
 
6. Uitsluiting van de aansprakelijkheid / wijziging van de deelnamevoorwaarden
 
JAFRA is niet aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de Instagram-website https://www.instagram.com en de Facebook-website https://www.facebook.com en de Instagrampagina en Facebookpagina van JAFRA. JAFRA is ook niet aansprakelijk voor eventuele transmissiefouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het verlies van gegevens, met name tijdens de gegevensoverdracht, en andere technische defecten. JAFRA kan het kansspel verder modificeren, opschorten of beëindigen indien dit op grond van overmacht of externe invloeden, waarop JAFRA geen invloed heeft, noodzakelijk mocht zijn of indien alleen zo een correcte uitvoering van het spel kan worden gewaarborgd.
 
 
7. Slotbepalingen
 
Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Er bestaat geen enkele relatie tussen dit kansspel en Instagram of Facebook en het spel wordt op generlei wijze door Instagram of Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. De ontvanger van de door de gebruiker geleverde informatie is niet Instagram of Facebook, maar JAFRA. De deelnemers vrijwaren Instagram en Facebook van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit claims in verband met de uitvoering van het spel (met name de publicatie en de organisatie ervan). Alle vragen, commentaren of reclamaties met betrekking tot het spel moeten direct worden gericht aan JAFRA en niet aan Instagram of Facebook.