JAFRA - Privacybeleid

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens
 
De bescherming van jouw gegevens is onze zorg

Het doet ons veel plezier dat je belangstelling hebt voor ons bedrijf en onze producten en we willen graag dat je je bij een bezoek aan onze internetsite ook veilig voelt als het gaat om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, want wij nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens serieus. Het is voor ons vanzelfsprekend om de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen. Wij willen graag dat je weet welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Je moet je ervan bewust zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te respecteren.
 
1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
(2) De krachtens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR) verwerkingsverantwoordelijke is JAFRA Cosmetics GmbH & Co. KG, Leonrodstr. 52, 80636 München, E-mail: info@jafra.de.  (zie ons impressum). Bitte auf das Impressum verlinken
U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via Datenschutz@jafra.de of via ons postadres ter attentie van "Der Datenschutzbeauftragte".
(3) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, dan zullen de gegevens die u ons verstrekt (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit verband worden verkregen nadat de opslag ervan niet langer nodig is, of we beperken de verwerking indien er sprake is van wettelijke bewaarplichten.
(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u als hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

2. Uw rechten

(1) U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
–             recht op informatie,
–             recht op correctie of verwijdering,
–             recht op beperking van de verwerking,
–             recht van verzet tegen de verwerking,
–             recht op gegevensoverdraagbaarheid.
(2) U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss),
91522 Ansbach, Bondsrepubliek Duitsland
Telefoon: 0049 (0) 981 53 1300,
Telefax:  0049 (0) 981 53 98 1300,
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

3. Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Wanneer u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins geen informatie verschaft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, eerste zin, letter f GDPR):
–             IP-adres
–             datum en tijd van de aanvraag
–             tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
–             inhoud van het opgevraagde (concrete pagina)
–             toegangsstatus/HTTP-statuscode
–             telkens verzonden hoeveelheid gegevens
–             website waar de aanvraag vandaan komt
–             browser
–             besturingssysteem en de interface ervan,
–             taal en versie van de browsersoftware.
(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden er bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die in de browser die u gebruikt op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor er bepaalde informatie naar de instantie wordt gestuurd die de cookie plaatst (in dit geval naar ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze dienen enkel om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Cookies.
4. Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u daarin geïnteresseerd bent. Daarbij moet u in de regel nog verdere persoonsgegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende service te verlenen en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.
(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
(3) Verder kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als deelnames aan acties, spelletjes of prijsvragen, het sluiten van overeenkomsten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Nadere informatie hierover ontvangt u bij het aangeven van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.
(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod op de hoogte stellen van de gevolgen van deze omstandigheid.

5. Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u een toestemming voor het verwerken van uw gegevens hebt verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping is van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u die jegens ons hebt uitgesproken.
(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet nodig is ter nakoming van een overeenkomst met u, wat door ons telkens bij de erop volgende beschrijving van de functies wordt aangegeven. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij aan te geven om welke redenen wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd dienen te verwerken. In het geval dat uw bezwaar gegrond is, zullen wij de situatie onderzoeken en hetzij de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, dan wel u informeren over de voor ons dwingende beschermingswaardige redenen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.
(3) Vanzelfsprekend kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse te allen tijde bezwaar maken. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:
JAFRA Cosmetics International B.V.
Postbus 2197
6802 CD Arnhem
Geograaf 30
6921 EW Duiven
Tel +31 - (0)20-708 28 20
Fax +31 - (0)20-708 28 21
E-Mail: info@jafra.nl 

6. Newsletter

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze Newsletter, waarmee wij u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd.
(2) Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken we de zgn. double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de toezending van de Newsletter wenst. Als u uw aanmelding niet binnen [24 uur] bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op.. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen aantonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te achterhalen.
(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de Newsletter is uw e-mailadres. Het opgeven van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de Newsletter toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, letter a GDPR.
(4) Uw toestemming voor het verzenden van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen en de Newsletter opzeggen. Herroeping is ook mogelijk door te klikken op de in elke Newsletter-mail opgenomen link, per e-mail aan [info@jafra.nl] of via een bericht aan het in het impressum vermelde contactadres.

7. Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de website-provider te verlenen.
(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
(3) U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browser-software daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt daarnaast voorkomen dat de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, en wel door de via de volgende link beschikbare plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, het herleiden tot personen kan daarmee worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens identificeerbaar zijn, wordt dit dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk verwijderd.
(5) Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich aan de EU-US Privacy Shield-overeenkomst onderworpen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, eerste zin letter f GDPR.
(6) Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Gebruik van eTracker

(1) Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (http://www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en bewaard. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser van degene die de pagina bezoekt worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk dat de internetbrowser wordt herkend. De met de eTracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de speciaal verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens betreffende de houder van het pseudoniem samengevoegd. Tegen het verzamelen en opslaan van de gegevens kan te allen tijde met onmiddellijke ingang verzet aangetekend worden.
Sluit mij alstublieft uit van de eTracker-telling. 
(2) Wij maken gebruik van eTracker om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en onder pseudoniem geanalyseerd. De rechtsgrondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6, lid 1, eerste zin letter f GDPR.
(3) Informatie van de derde-provider: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. De rechtsgrondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6, lid 1, eerste zin letter f GDPR.

9. Gebruik van social-media-plugins

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende social-media-plugins: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest. Wij maken daarbij gebruik van de zogenaamde dubbelklik-oplossing. Dat wil zeggen, als u onze pagina bezoekt, worden eerst in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plugins doorgegeven. De aanbieder van de plugin in herkent u via de markering op het vakje boven zijn initialen of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plugin te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de aanbieder van de plugin de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder 3. van deze verklaring genoemde gegevens toegezonden. In het geval van Facebook en Xing wordt volgens opgave van de respectievelijke providers in Duitsland het IP-adres direct na het ophalen geanonimiseerd. Door het activeren van de plugin worden dus persoonsgegevens door u naar de betreffende aanbieder van de plugin verzonden en daar (bij US-Amerikaanse providers in de VS) bewaard. Omdat de aanbieder van de plugin de gegevens vooral via cookies verzamelt, adviseren wij u alvorens op het grijs gemaakte vakje te klikken via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.
(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn ons de volle omvang van de gegevensverzameling, de bedoelingen en de opslagtermijnen bekend. Ook met betrekking tot het wissen van de verzamelde gegevens door de plugin-provider hebben wij geen informatie.
(3) De aanbieder van de plugin slaat de van u verzamelde gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of maatwerk opmaak van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt met name (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het weergeven van maatwerk reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te maken, waarbij u zich voor de uitoefening ervan dient te wenden tot de respectievelijke aanbieder van de plugin. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te interageren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plugin is art. 6, lid 1, eerste zin letter f GDPR.
(4) Het doorgeven van gegevens gebeurt onafhankelijk van het feit of u over een account bij deze plugin-aanbieder beschikt en daar bent ingelogd. Als u bij de plugin-aanbieder bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw bij de plugin-aanbieder bestaande account toegewezen. Als u op de geactiveerde button drukt en bijvoorbeeld de pagina doorlinkt, slaat de plugin-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en communiceert deze publiekelijk naar uw contacten. Wij adviseren u om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral echter voordat u de knop activeert, om zo een toewijzing aan uw profiel bij de plugin-aanbieder te voorkomen.
(5) Nadere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plugin-aanbieder krijgt u in de hieronder vermelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.
(6) Adressen van de verschillende plugin-aanbieders en URL met hun richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over de gegevensverzameling http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
d) Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

10. Integratie van YouTube-video's

(1) Wij hebben YouTube-video's in ons online-aanbod geïntegreerd, deze zijn op http://www.YouTube.com opgeslagen en kunnen vanaf onze website direct worden afgespeeld. Deze zijn allemaal in de „geavanceerde gegevensbeschermings-modus“ geïntegreerd, dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in lid 2 genoemde gegevens overgedragen. Op de overdracht van deze gegevens hebben wij geen invloed.
(2) Door het bezoek op de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder 3. van deze verklaring genoemde gegevens toegezonden. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u vóór het activeren van de button uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of maatwerk opmaak van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het leveren van maatwerk reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich dient te wenden tot YouTube om hieraan gevolg te geven.
(3) Nadere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube vindt u in de Privacyverklaring. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst.