Privacyverklaring voor de Instagram Business Site „JAFRA Cosmetics Netherlands"


In de onderstaande Privacyverklaring informeren we je hoe persoonsgegevens in verband met het bezoeken van of interacties met onze Instagram-site of de inhoud daarvan worden verwerkt.

We maken je erop attent dat het gebruik van de hier aangeboden Instagram-dienst en de functies ervan voor eigen verantwoording zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de interactiemogelijkheden zoals delen, commentaar geven, beoordelen of contact opnemen met andere gebruikers.
 
1. Verwerkingsverantwoordelijke
Wij, JAFRA Cosmetics GmbH & Co. KG (Leonrodstr. 52, D-80636 München,​e-mail: info@jafra.nl), zijn als beheerder van onze Instagram-pagina (JAFRA Cosmetics Netherlands), samen met Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, hierna "Facebook") de beheerder van het sociale netwerk Instagram, verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je onze Instagram-pagina bezoekt, worden persoonsgegevens door ons als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG verwerkt.

Wij hebben geen invloed op soort en omvang van de door Facebook verwerkte gegevens, de wijze waarop deze worden verwerkt en gebruikt, noch op de overdracht van deze gegevens aan derden.
 
2. Verwerking van persoonsgegevens door Facebook
Het is ons bekend dat Facebook gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:
 
 • levering, personalisering en verbetering van de producten (bijv. gezichtsherkenning, koppeling aan locatie, verbinding van verschillende Facebook-producten)
 • reclame (analyse van interesses, aanmaken van targeted marketing)
 • metingen en analyses: aanmaken van gebruikersprofielen en statistische informatie over het gebruik van de Instagram-pagina (zogenaamde "Instagram Insights")
Als je Instagram gebruikt, d.w.z. wanneer je Instagram opvraagt, je aanmeldt of anderszins gebruikt, verwerkt Facebook de volgende gegevens:
 
 • vrijwillig verstrekte informatie en inhoud bij het registreren, creëren van inhoud of communicatie met anderen (bijv. naam, e-mailadres, geüploade inhoud, metadata)
 • netwerken en koppelingen (bijv. geüploade contactinformatie; gekoppelde groepen, personen, pagina's en accounts)
 • evaluatie van de gebruikersinteracties en -transacties op het platform
 • zogenaamde "log data": IP-adres, browsertype, besturingssysteem, informatie over de eerder opgevraagde website en de opgevraagde pagina's, locatie, mobiele-telefoonprovider, gebruikte eindapparaten (inclusief apparaten-ID en applicatie-ID), apparaatsignalen, door jou gebruikte zoektermen en cookie-informatie
 • informatie van partners, bijv. via Facebook Pixel, sociale plugins
Als je onze Instagram-pagina bezoekt en je browser het opslaan van cookies toestaat, slaat Facebook informatie op in de vorm van kleine tekstbestanden, "cookies" genaamd, en heeft toegang tot deze informatie. Als je als gebruiker bent ingelogd op Instagram, staat er op je eindapparaat een cookie met je Instagram-identificatie. Daardoor is Facebook in staat om na te gaan dat je deze pagina hebt bezocht en hoe je deze hebt gebruikt. Facebook is bovendien in staat om je gebruikersgedrag (bij aangemelde gebruikers op verschillende apparaten) ook buiten het Instagram-platform op andere websites te traceren. Wij hebben geen mogelijkheid om het gebruik van analyse-tools op onze Instagram-account te voorkomen.

Via in de website www.jafra.nl opgenomen Instagram-buttons kan Facebook bovendien je bezoekjes aan deze pagina registreren en tot je Instagram-profiel herleiden. Aan de hand van deze gegevens kan inhoud of reclame op jou afgestemd worden aangeboden.

Als je bij het platform Instagram of Facebook bent aangemeld en je wilt voorkomen dat Facebook je bezoek aan onze site in verband kan brengen met je gebruikersaccount van Instagram of Facebook, moet je uitloggen bij je accounts of de functie "ingelogd blijven" deactiveren, de op je apparaat aanwezige cookies verwijderen en je browser sluiten en opnieuw opstarten.

Nadere informatie over cookies en hoe je deze kunt controleren, vind je op Über Cookies | Instagram-Hilfebereich en Cookie-Richtlinie (facebook.com) .

Nadere informatie over de verwerking van gegevens door Facebook krijg je in de richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens van Instagram via https://help.instagram.com/519522125107875 en de gebruiksvoorwaarden via www.instagram.com/legal/terms/ .
 
4. Gebruik van Insights
We hebben onze Instagram-pagina als business-profiel ingesteld en maken gebruik van door Facebook verstrekte paginastatistieken („Instagram Insights”), die ons inzage verschaffen met betrekking tot bezoekers en hun interacties met onze Instagram-pagina en de inhoud ervan. We gebruiken deze gegevens om trends te identificeren en om onze bijdragen en activiteiten op onze Instagram-pagina aantrekkelijker te maken voor de gebruikers, onder meer door gerichte, op interesses gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden, zonder direct kennis te krijgen van de identiteit van de bezoeker.

Wij beslissen niet mee over de middelen en doeleinden van de verwerking van gebeurtenisgegevens die dienen voor het opstellen van site-statistieken. Deze door Facebook aan ons doorgegeven informatie is geanonimiseerd en kan door ons niet aan je persoon worden gekoppeld. Dat betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het verzamelen en verwerken van gegevens bij Instagram zelf geanonimiseerd gebeurt.

De statistieken omvatten de volgende informatie:
 
 • bereik, opgevraagde pagina's, verblijfsduur bij videobijdragen
 • interacties zoals het taggen van een bijdrage met "Vind ik leuk", het geven van commentaar of het delen van bijdragen
 • demografische informatie over leeftijd, geslacht, locatie
 • advertentieperformances, aantal „Vind ik leuk“-vermeldingen, commentaren bij onze foto's en video's, gedeelde inhoud, weergaven, spam-meldingen
 • aantal keren dat erop is geklikt dat de gebruiker de pagina niet langer leuk vindt
Nadere informatie over de verwerking van gegevens in het kader van Instagram Insights verstrekt Facebook via de volgende links: Instagram-Insights | Instagram-Hilfebereich (facebook.com)
 
5. Opnemen van contact en interacties
Onze Instagram-pagina biedt je de mogelijkheid om te reageren op onze bijdragen, er commentaar op te geven en ons privéberichten te sturen.

Soort, omvang en duur van de verwerking en opslag van persoonsgegevens in het kader van commentaren, likes of andere activiteiten op de Instagram-pagina worden daarbij door Facebook bepaald.

Bij het gebruik van bepaalde interactieve functies door geregistreerde gebruikers zijn commentaren of likes zichtbaar voor de andere gebruikers en voor ons als aanbieder van de Instagram-pagina. Daardoor kunnen de prijsgegeven persoonsgegevens direct tot de gebruiker worden herleid. Het is te allen tijde mogelijk om onze Instagram-pagina te bezoeken zonder commentaren achter te laten of op "Vind ik leuk" te klikken.

Als je contact met ons opneemt, worden met name je gebruikersnaam, de tekst van de vraag en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens van je aan ons medegedeeld. Het verwerken van de door jou toegezonden informatie gebeurt zoals beschreven in onze Privacyverklaring op Jafra - Jafra Cosmetics Homepage. Als je wilt voorkomen dat Facebook door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt, neem dan op een andere manier contact met ons op.

De gegevens die je bij Instagram invoert, met name je gebruikersnaam en de onder je account gepubliceerde inhoud, worden door ons in zoverre verwerkt dat wij eventueel een link naar je posts plaatsen of hierop antwoorden dan wel ook uit onszelf posts schrijven waarin naar jouw account wordt verwezen. De gegevens die je vrij bij Instagram publiceert en verspreidt, worden zo door ons opgenomen in ons aanbod en toegankelijk gemaakt voor onze volgers.
Controleer daarom zorgvuldig welke persoonsgegevens je via onze Instagram-pagina aan ons mededeelt.

Wanneer wij stoppen met het beheer van onze Instagram-pagina worden je gegevens, voor zover dat in onze macht ligt, gewist. Voor zover er sprake is van wettelijke bewaarplichten, worden de gegevens bovendien voor de duur van de wettelijk voorgeschreven bewaarplicht bewaard. Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere opslag van deze gegevens door Facebook.
 
6. Verzending van gegevens naar derde landen
Door het gebruik van Instagram worden je persoonsgegevens door Facebook verzameld, overgedragen, opgeslagen, openbaar gemaakt en gebruikt. Daarbij kunnen de verzamelde gegevens naar derde landen, met name aan Facebook Inc., de Amerikaanse moedermaatschappij van Facebook Ireland Ltd. in de VS, worden doorgegeven.

De gegevensoverdracht geschiedt op basis van de standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU, zie What is a standard contract clause? | Facebook-Hilfebereich .
 
7. Rechtsgrondslagen
Wij beheren onze Instagram-pagina om ons en onze producten/diensten te presenteren aan en te communiceren met de gebruikers van Instagram en andere geïnteresseerde personen die onze pagina bezoeken. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om de presentatie van ons bedrijf en de PR te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG).

De persoonsgegevens in een bericht dat je ons stuurt verwerken we uitsluitend om je vraag te beantwoorden. Hierin is ook ons gerechtvaardigd belang gelegen. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1 letter a of f AVG. Indien het verzoek wordt gedaan met het oog op de uitvoering of het aangaan van een contractuele relatie, dan is de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, letter b AVG.
 
8. Mogelijkheid tot bezwaar
Mogelijkheden om de verwerking van je gegevens te beperken, heb je bij de algemene instellingen van je Instagram-account en onder het punt "Bescherming persoonsgegevens en veiligheid". Verder kan in de instellingen onder „Reclamevoorkeuren“ de gepersonaliseerde reclame over bepaalde onderwerpen worden beïnvloed.

Het bezoeken van onze Instagram-pagina is ook mogelijk als je je browser zo configureert dat er geen cookies worden opgeslagen door het Instagram-platform. Informatie over hoe je de instellingen voor cookies in je browser kunt aanpassen, is doorgaans te vinden in de helpsectie van de browser die je gebruikt.

Als je de hier beschreven verwerkingen van gegevens door ons in de toekomst niet meer wenst, adviseren we je de koppeling van je gebruikers-profiel met onze site te verwijderen door gebruik te maken van de functie „Niet meer volgen“.
 
9. Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene
Neem bij vragen over de gegevensverwerking door Instagram direct contact op met Facebook. Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming aldaar kun je hier stellen: https://help.instagram.com/contact/186020218683230 of alternatief via https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Mocht je daarbij hulp nodig hebben of andere vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons via een e-mail aan Datenschutz@jafra.de of via ons postadres ter attentie van „Der Datenschutzbeauftragte“ (de functionaris voor gegevensbescherming).
 
Nadere informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen jegens ons en hoe wij overigens persoonsgegevens verwerken, kan op onze website in de informatie over privacybescherming via Jafra - Jafra Cosmetics Homepage en het impressum via Jafra - Jafra Cosmetics Homepage worden opgevraagd.