Privacyverklaring voor de Facebook Fanpage „JAFRA Cosmetics Netherland


In de onderstaande Privacyverklaring informeren we je hoe persoonsgegevens in verband met het bezoeken van of interacties met onze Facebook Fanpage of de inhoud daarvan worden verwerkt.

We maken je erop attent dat het gebruik van de hier aangeboden Facebook-dienst en de functies ervan voor eigen verantwoording zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de interactiemogelijkheden zoals delen, commentaar geven, beoordelen of contact opnemen met andere gebruikers.
 
1. Verwerkingsverantwoordelijke
Wij, JAFRA Cosmetics GmbH & Co. KG (Leonrodstr. 52, 80636 München, e-mail: info@jafra.nl), zijn als beheerder van onze Facebook Fanpage (JAFRA Cosmetics Netherlands), samen met Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, hierna "Facebook") de beheerder van het sociale netwerk Facebook, verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je onze Facebook-pagina bezoekt, worden persoonsgegevens door ons als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG verwerkt.

Onderstaand informeren we je om welke gegevens het daarbij gaat, met welk doel ze worden verwerkt, op welke manier ze worden verwerkt en welke rechten je in dit verband hebt.

Wij hebben als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor onze site samen met Facebook navenante afspraken gemaakt, waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook-pagina zijn geregeld. De afspraak, het zogenaamde „Page Controller Addendum“, vind je hier: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Gezaghebbend zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook en de overige voorwaarden en richtlijnen die daarin aan het eind worden genoemd.
 
2. Verwerking van persoonsgegevens door Facebook
Het Europees Hof van Justitie (HvJ) heeft in zijn arrest van 5 juni 2018 – C-210/16 – geoordeeld dat de beheerder van een Facebook-pagina samen met Facebook verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ons is bekend dat Facebook de gegevens van de gebruikers voor de volgende doeleinden verwerkt:
 
 • reclame (analyse, aanmaken van targeted marketing)
 • aanmaken van gebruikersprofielen
 • marktonderzoek
Voor de opslag en verdere verwerking van deze informatie maakt Facebook gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekstbestanden die op de verschillende eindapparaten van de gebruikers worden opgeslagen. Wanneer je onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook door jou vrijwillig verstrekte gegevens (registratiegegevens, locatie, berichten, geüploade inhoud):
 
 • je IP-adres
 • informatie over apparaten (identificatoren, apparaatsignalen, netwerken, apparaatinstellingen, cookie-gegevens)
 • netwerken en verbindingen (pagina's, account, hashtags, groepen)
 • je gebruiksactiviteiten en transacties
Deze informatie wordt onder meer gebruikt om ons als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verstrekken die is verzameld in het kader van Insights (zie punt 3) over het gebruik van onze kanalen. Het cookie-beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Indien de gebruiker een Facebook-profiel heeft en daarop is ingelogd, vindt de opslag en analyse ook op andere apparaten plaats. Als je wilt voorkomen dat Facebook je bezoek aan onze site in verband kan brengen met je gebruikersaccount van Facebook of Instagram moet je uitloggen bij je accounts of de functie "ingelogd blijven" deactiveren, de op je apparaat aanwezige cookies verwijderen en je browser sluiten en opnieuw opstarten.

Op onze website http://www.jafra.nl/ gebruiken we geen Social Plugins, maar linken alleen naar de desbetreffende pagina's. Er worden geen expliciete gegevens, bijvoorbeeld van Facebook, verzameld wanneer je onze website bezoekt.

De Privacyverklaring van Facebook bevat nadere informatie over de verwerking van gegevens https://www.facebook.com/about/privacy/.
 
3. Gebruik van Insights
In verband met het beheer van deze Facebook-pagina gebruiken wij de functie Insights van Facebook om geanonimiseerde statistische gegevens over de gebruikers van onze Facebook-pagina te verkrijgen. Facebook Insights biedt ons als beheerder van de Facebook Fanpage de mogelijkheid om de interacties met jou te volgen en te analyseren.

Alle gegevens die in Facebook Insights worden weergegeven en geëvalueerd, worden geanonimiseerd gebruikt, zodat er door ons als site-administrator geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot individuele personen of de persoonlijke profielgegevens van een gebruiker. Dat betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het verzamelen en verwerken van gegevens bij Facebook zelf geanonimiseerd gebeurt. Wij zijn niet bevoegd om beslissingen met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens te nemen.

Wanneer Insights wordt gebruikt, slaat Facebook op het eindapparaat van de gebruiker die onze Facebook-pagina bezoekt een cookie op. De cookie bevat telkens een unieke gebruikerscode en is gedurende een periode van twee jaar actief, tenzij hij eerder wordt gewist. De gebruikerscode kan worden gekoppeld aan de gegevens van gebruikers die bij Facebook zijn geregistreerd.

Wij kunnen deze functie niet uitschakelen of het genereren en verwerken van de gegevens verhinderen. Voor een te kiezen periode en voor elk van de categorieën fans, volgers, bereikte personen en interagerende personen, verstrekt Facebook ons de volgende gegevens met betrekking tot onze Facebook-pagina:
 
 • totaal aantal opgevraagde pagina's
 • „Vind ik leuk“-vermeldingen, inclusief toenames en ontwikkeling over een bepaalde periode,
 • pagina-activiteiten, bijdrage-interacties, bereik, video views, bijdragebereik, commentaren, gedeelde contents, antwoorden
 • aandeel mannen en vrouwen
 • gemiddelde leeftijd van de site-bezoekers
 • herkomst gerelateerd aan land en stad, taal
 • performance van advertenties, aantal keren opvragen en klikken in de Shop, klikken op routeplanners, klikken op telefoonnummers
Eveneens worden via deze weg gegevens geleverd over de Facebook-groepen die aan onze Facebook-pagina zijn gekoppeld. Door de voortdurende ontwikkeling van Facebook veranderen de beschikbaarheid en de voorbewerking van de gegevens, zodat wij voor verdere details verwijzen naar de hierboven reeds genoemde Privacyverklaring van Facebook.

Nadere informatie over het verwerken van gegevens in het kader van Facebook Insights stelt Facebook onder de volgende links ter beschikking: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data en https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights .
 
4. Verwerkingsdoelen
De verwerking van informatie, met name in het kader van de functie Facebook Insights, moet enerzijds Facebook in staat stellen het eigen advertentiesysteem dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens, die in geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, om onze bijdragen en activiteiten op onze Facebook-pagina voor de gebruikers aantrekkelijker te maken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de verdelingen naar leeftijd en geslacht voor een aangepaste manier van aanspreken en de voorkeurtijdstippen van de gebruikers voor een qua tijd geoptimaliseerde planning van onze bijdragen. Informatie over het type eindapparatuur dat door bezoekers wordt gebruikt, helpt ons om de bijdragen optisch-creatief daaraan aan te passen. Conform de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee elke gebruiker in het kader van het aanmaken van een Facebook-profiel heeft ingestemd, kunnen wij de abonnees en fans van de pagina identificeren en de profielen ervan en andere gedeelde informatie van hen bekijken.

Om ons te helpen begrijpen hoe we met onze Facebook-pagina beter en effectiever onze doelen kunnen bereiken, worden bovendien aan de hand van de verzamelde informatie ook demografische en geografische analyses gemaakt en aan ons ter beschikking gesteld. Deze informatie kunnen we gebruiken om gericht op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden, zonder directe kennis van de identiteit van de bezoeker te verkrijgen. Indien bezoekers Facebook op verschillende eindapparaten gebruiken, kan het verzamelen en analyseren ook op meerdere apparaten gebeuren als het gaat om geregistreerde bezoekers die op hun eigen profiel zijn ingelogd.

De opgestelde bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm door Facebook aan ons doorgegeven. Wij hebben geen toegang tot de telkens onderliggende gegevens.
 
5. Opnemen van contact en interacties
Onze Facebook-pagina biedt je ook de mogelijkheid om te reageren op onze bijdragen, er commentaar op te geven en ons privéberichten te sturen. Soort, omvang en duur van de verwerking en opslag van persoonsgegevens in het kader van commentaren, likes of andere activiteiten op de Facebook-pagina worden daarbij door Facebook bepaald.

Bij het gebruik van bepaalde interactieve functies door geregistreerde gebruikers zijn commentaren of likes echter ook voor de andere gebruikers en voor ons als aanbieder van de Facebook Fanpage zichtbaar en zo kunnen gegevens aan de hand van de prijsgegeven persoonsgegevens direct tot gebruikers worden herleid. Het is te allen tijde mogelijk om onze Facebook-pagina te bezoeken zonder commentaren achter te laten of op "Vind ik leuk" te klikken.

Als je contact met ons opneemt, worden met name je gebruikersnaam, de tekst van de vraag en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens van je aan ons medegedeeld. Het verwerken van de door jou toegezonden informatie gebeurt zoals beschreven in onze Privacyverklaring op Jafra - Jafra Cosmetics Homepage. Als je wilt voorkomen dat Facebook door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt, neem dan op een andere manier contact met ons op.

De gegevens die je bij Facebook invoert, met name je gebruikersnaam en de onder je account gepubliceerde inhoud, worden door ons in zoverre verwerkt dat wij eventueel een link naar je posts plaatsen of hierop antwoorden dan wel ook uit onszelf posts schrijven waarin naar jouw account wordt verwezen. De gegevens die je vrij bij Facebook publiceert en verspreidt, worden zo door ons opgenomen in ons aanbod en toegankelijk gemaakt voor onze volgers.

Controleer daarom zorgvuldig welke persoonsgegevens je via onze Facebook-pagina met ons deelt. Wanneer wij stoppen met het beheer van onze Facebook-pagina worden je gegevens, voor zover dat in onze macht ligt, gewist. Wij hebben geen invloed op de eventuele verdere opslag van deze gegevens door Facebook.
 
5. Rechtsgrondslagen
Wij beheren deze Facebook-pagina om ons te presenteren aan en te communiceren met Facebook-gebruikers en andere geïnteresseerde personen die onze Facebook-pagina bezoeken. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om de presentatie van ons bedrijf te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG).

Als je bij Facebook geregistreerd bent, kun je ons via de functie „Bericht“ een bericht laten sturen. Dergelijke berichten zijn niet zichtbaar voor andere Facebook-gebruikers. De persoonsgegevens in een bericht dat je ons stuurt verwerken we uitsluitend om je vraag te beantwoorden. Hierin is ook ons gerechtvaardigd belang gelegen. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1 letter a) of f) AVG. Indien het verzoek wordt gedaan met het oog op de uitvoering of het aangaan van een contractuele relatie, dan is de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, letter b), AVG. Het verwerken van de door jou toegezonden informatie gebeurt zoals beschreven in onze Privacyverklaring op Jafra - Jafra Cosmetics Homepage.
 
6. Verzending van gegevens naar derde landen
Door het gebruik van Facebook worden je persoonsgegevens door Facebook verzameld, overgedragen, opgeslagen, openbaar gemaakt en gebruikt. Daarbij kunnen de verzamelde gegevens naar derde landen, met name aan Facebook Inc., de Amerikaanse moedermaatschappij van Facebook Ireland Ltd. in de VS, worden doorgegeven.

De gegevensoverdracht geschiedt op basis van de standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU, zie What is a standard contract clause? | Facebook-Hilfebereich.
 
7. Mogelijkheid tot bezwaar
Gebruikers van Facebook kunnen onder de instellingen voor reclamevoorkeuren invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden geregistreerd wanneer zij onze Facebook-pagina bezoeken. Verdere mogelijkheden bieden de Facebook-instellingen.

Mogelijkheden tot verzet (zgn. Opt-Out) kunnen hier: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en hier http://www.youronlinechoices.com worden ingesteld.

Het verwerken van informatie door middel van de door Facebook gebruikte cookie kan ook worden verhinderd door in je eigen browserinstellingen geen cookies van derde aanbieders of zulke van Facebook toe te staan.

Als je de hier beschreven gegevensverwerkingen in de toekomst niet meer wenst, kun je de koppeling van je gebruikersprofiel met onze site verbreken door gebruik te maken van de functie "Vind ik niet meer leuk".
 
8. Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene
Aangezien alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gegevens van de gebruikers, raden wij je aan rechtstreeks contact op te nemen met Facebook als je vragen om informatie of andere vragen over je rechten als gebruiker wilt stellen (bijv. recht op verwijdering). Mocht je daarbij hulp nodig hebben of andere vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons via een e-mail aan Datenschutz@jafra.de of via ons postadres ter attentie van „Der Datenschutzbeauftragte“ (de functionaris voor gegevensbescherming).

Nadere informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen jegens ons en hoe wij overigens persoonsgegevens verwerken, kan op onze website in de informatie over privacybescherming via Jafra - Jafra Cosmetics Homepage en het impressum via Jafra - Jafra Cosmetics Homepage worden opgevraagd.