JAFRA - Privacybeleid

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens
 
De bescherming van jouw gegevens is onze zorg
Het doet ons veel plezier dat je belangstelling hebt voor ons bedrijf en onze producten en we willen graag dat je je bij een bezoek aan onze internetsite ook veilig voelt als het gaat om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, want wij nemen de bescherming van jouw persoonlijke gegevens serieus. Het is voor ons vanzelfsprekend om de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen. Wij willen graag dat je weet welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Je moet je ervan bewust zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te respecteren.
 
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie  over jouw identiteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens zoals jouw naam, jouw adres, jouw telefoonnummer en jouw emailadres.
 
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen noch vermarkten.
 
Doel van verzamelen gegevens
In sommige gevallen hebben we jouw naam en jouw adres evenals andere gegevens nodig om de gewenste diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld voor de toezending van informatiemateriaal en van bestelde producten of om individuele vragen te kunnen beantwoorden.
 
Wij verzamelen ook gegevens voor het analyseren, onderhouden en/of optimaliseren van onze website en voor het uitoefenen van marktonderzoek.
 
Voor het onderhouden van relaties met klanten kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens gebruiken om beter tegemoet te kunnen komen aan de taken en eisen van onze klanten.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernieling, manipulatie en hackers.
 
Onze medewerk(st)ers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn door ons verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de Wbp.
 
Kinderen
Personen jonger dan 16 jaar dienen zonder toestemming van de ouders of verzorgers geen persoonsgegevens aan ons toe te sturen. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen en jeugdigen op, verzamelen deze niet en geven ze niet verder aan derden.
 
Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). De cookies zorgen ervoor dat de betreffende internetbrowser wordt herkend. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer en ook geen informatie lezen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik.
 
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en op andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.
 
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact met ons opnemen, zie hiervoor de contactgegevens op onze website.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende een periode van …. (zelf invullen) maanden na het laatste bezoek aan onze website, tenzij we op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn deze persoonsgegevens langer te bewaren.
 
Melding
Wij hebben onze gegevensverwerking onder meldingsnummer ....(zelf invullen) aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Recht op inzage
Je kunt te allen tijde informatie over de door ons opgeslagen gegevens krijgen. Als je jouw gegevens aan wilt passen of je uit onze bestanden wilt laten halen kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens. Schrijf desgewenst aan JAFRA Cosmetics International B.V. Onze contactgegevens vind je op de website.